Polityka platformy ANTOINE HAIR INSTITUTE

Zastrzeżenia prawne

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Firma Cayani Professional, właściciel marki Antoine HAir Institute  (ul. Strzelecka 103, 63 - 400 Ostrów Wielkopolski).
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w niezbędnym zakresie, tj. odpowiedzi na Twoje zapytanie o terminy i szczegóły szkoleń. Po tym czasie Twoje dane zostaną usunięte. Masz prawo do: dostępu do swoich danych, sprostowania i usunięcia ich, cofnięcia zgody co do ich przetwarzania,  jak również wniesienia sprzeciwu. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na wypadek uznania, iż przetwarzania danych narusza obowiązuje przepisy. Podstawa  prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Dowiedz się więcej